Varemerker og opphavsrett


ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL og visse andre merker, varemerker og tjenestemerker tilhører ExxonMobil og ExxonMobils datterselskaper. Ikke alle ExxonMobils merker vil være representert på dette Nettstedet og ikke alle produkter eller tjenester som er oppført på dette Nettstedet vil være tilgjengelig for salg i alle land. Noen produkter eller tjenester kan være markedsført under lokale varemerker i enkelte land. Tredjeparts varemerker kan forekomme på dette nettstedet når det henvises til vedkommende instanser eller deres produkter eller tjenester. 

Brukeren kan videresende, distribuere og/eller fotokopiere opphavsrettsbeskyttet materiale tilhørende ExxonMobil fra dette Nettstedet kun dersom hele siden eller dokumentet formidles uendret og fullstendig, inklusive alle headers, footers, noter om ansvarsfraskrivelser og andre opplysninger. Du har ikke rett til å kopiere disse dokumentene til en web-side.