Mobil 1™ ESP 0W-30


Avansert helsyntetisk motorolje

Mobil 1™ ESP 0W-30 er en avansert helsyntetisk motorolje som er designet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse. Mobil 1 ESP 0W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og bensindrevne biler. Mobil 1 ESP 0W-30 møter eller overstiger kravene i mange ledende industri- og bilprodusentstandarder som pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.

Egenskaper og mulige fordeler

Mobil 1 ESP 0W-30 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt mulighet for forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Enestående varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Forbedret friksjonsegenskaper

Kan bidra til bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart ved lave temperaturer og ultrarask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP 0W-30 anbefales for bruk i mange moderne bilmotorer, og spesielt bensin- og dieselmotorer med høy ytelse som brukes i de nyeste personbiler, SUV-er og lette varebiler.

Mobil 1 ESP 0W-30 egner seg spesielt godt til bruk under ekstreme forhold hvor konvensjonelle oljer ofte ikke vil fungere. Den anbefales ikke til bruk i totakts- eller flymotorer, med mindre produsenten har godkjent den spesielt for dette.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 ESP 0W-30 møter eller overgår kravene til:    
ACEA C2, C3
 

Mobil 1 ESP 0W-30 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:    
VW 504 00 / 507 00
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Porsche C30

Typiske egenskaper

Mobil 1 ESP 0W-40  Verdi
Viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 67.8
cSt @ 100ºC 12.2
Sulfatert aske, vkt %, ASTM D 874 0.6
Fosfor
0,08
Densitet ved 15 °C kg/l, ASMT D 405
0,846
Totalbasetall (TBN) ASTM D 2896 6.3
MRV ved -30 ºC 26900
Viskositetsindeks 165
HTHS-viskositet, mPa•s @ 150 ºC, ASTM D 4683 3,5