Mobil 1™ 0W-20


Helsyntetisk motorolje med avansert yteevne

Mobil 1™ 0W-20 er en helsyntetisk motorolje med avansert yteevne, utviklet for å bidra til å gi optimal motorbeskyttelse og forbedret drivstofføkonomi. Mobil 1 0W-20 møter eller overgår kravene i de nyeste industristandardene og utklasser de konvensjonelle oljetypene. Mobil 1 0W-20 anbefales for applikasjonene SAE 0W-20 og 5W-20.

Egenskaper og potensiell nytte

Mobil 1 0W-20 er laget av en syntetisk baseolje med høy yteevne, forsterket med et nøye balansert komponentsystem. Den helsyntetiske oljen med lav viskositet bidrar til økt motorytelse og forbedret drivstofføkonomi. Mobil 1 0W-20 beskytter på samme måte somhøyviskositetsoljene ved høye temperaturer og gir samtidig den beste drivstofføkonomien i Mobil 1-serien. Nøkkelegenskaper og potensielle fordeler inkluderer:

 

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Lav viskositet, helsyntetisk olje med avansert yteevne Bidrar til å forbedre drivstofføkonomien basert på en potensiell forbedring på 0,2-2,3 % som oppnås ved å bytte fra oljer med høyere viskositet til en 0W-20-olje. Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøy/motortype, utetemperatur, kjøreforhold, og viskositeten til den nåværende motoroljen.
Unik varme- og oksidasjonsstabilitet Bidrar til å redusere oljens aldring, som gir til langvarig beskyttelse
Fremragende egenskaper ved lave temperaturer Hurtig oppstart under kalde forhold og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid
Nøye balansert komponentsystem Fremragende smøring generelt og ypperlig beskyttelse mot slitasje for mange kjørestiler og forhold, fra enkle til krevende, hvor 5W-20 eller 0W-20 anbefales.

Applications

Mobil 1 0W-20 anbefales av ExxonMobil for applikasjonene SAE 5W-20 og 0W-20 i alle typer personbiler, SUV-er, varebiler og lette lastebiler.

  • Mobil 1 0W-20 er utviklet for å bidra til å gi fremragende motorbeskyttelse og forbedret drivstofføkonomi.
  • Mobil 1 0W-20 anbefales ved ekstremt kalde værforhold, for å bidra til å gi rask start og hurtig smøring.
  • Mobil 1 0W-20 anbefales ikke for 2-takts motorer eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

Spesifikasjoner og godkjennelser


Mobil 1 0W-20 møter eller overgår kravene til:    
API SN
API SM
API SL
API SJ
Ford WSS-M2C947-A
ILSAC GF-5
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
FORD WSS-M2C947-B1
 

Mobil 1 0W-20 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:     
General Motors Service Fill dexos1™Gen 2 (lisensenummer D10101GH015)
 

I henhold til ExxonMobil har Mobil 1 0W-20 følgende kvalitetsnivå: 
   
General Motors GM 6094M
API CF

Typiske egenskaper

Mobil 1 0W-20
SAE-klasse 0W-20
Viskositet, ved 100 ºC, cSt (ASTM D445) 8.7
Viskositet, ved 40 ºC, cSt (ASTM D445) 44.8
Viskositetsindeks 173
Sulfatert aske, vkt. % (ASTM D874)
0.8
HTHS-viskositet, mPa•s ved 150 ºC (ASTM D4683)
2.7
Fosfor (ASTM D4951)
0.065
Flammepunkt, ºC (ASTM D 92)
224
Totalt basetall (ASTM D2896)
8.8
MRV ved -40 ºC (ASTM D4684) 9200
Tetthet ved 15,6 ºC g/ml (ASTM D4052)
0.841