Forskjellen mellom syntetisk og konvensjonell olje

Motoroljens betydning

Motoren din er en kompleks maskin med hundrevis av deler i bevegelse som skal fungere i mange forskjellige temperaturer og med andre belastende faktorer. Oljen du velger, må også være i stand til å takle disse driftsforholdene for å beskytte motoren mot slitasje, korrosjon og oppsamling av urenheter og avleiringer.

Hva er forskjellen mellom konvensjonell og syntetisk olje?

Konvensjonell olje starter under jorden. Den er ganske enkelt raffinert råolje. Syntetisk motorolje, derimot (enten den er helsyntetisk eller en syntetisk blandingsolje), er laget i et laboratorium.

Syntetisk olje er ikke bare raffinert, den er destillert, renset og brutt ned til de grunnleggende molekylene. Så bygges den opp igjen og forbedres med additiver, slik at den kan beskytte bedre mot motorslitasje, ekstreme temperaturer og slamdannelse. Denne prosessen fjerner flere urenheter fra råoljen, og i tillegg gjør den det mulig å skreddersy enkeltstående molekyler i oljen i henhold til moderne motorers krav. Disse tilpassede molekylene gir bedre beskyttelse og ytelse, og de kan holde motoren lenger i god stand.

Hva er fordelene ved syntetisk olje?

Bidrar til å holde motoren renere

Mens oljen sirkulerer i motoren kan den ta med seg avleiringer. Over tid kan konvensjonelle oljer av og til danne slam, og dette kan redusere motorens effektivitet og til syvende og sist redusere motorens levetid. Syntetisk motorolje inneholder færre urenheter enn konvensjonell motorolje, og kan motstå slamdannelse bedre, slik at danning av avleiringer i motoren forhindres.

Gir bedre beskyttelse mot motorslitasje

Motordeler er i stadig kontakt med hverandre. De beveger seg også svært raskt. I det ekstreme miljøet motoren din representerer, kan komponentene bli slitte og ødelagte. Motoroljen er den beskyttende barrieren mellom disse komponentene. Etter hvert som konvensjonell olje brytes ned, reduseres evnen til å forhindre slitasje på motoren. Syntetisk olje, derimot, beholder evnen til å beskytte mot slitasje mye lenger, slik at motorens levetid forlenges.

Flyter bedre i lave temperaturer

Når bilen din står ubrukt en stund (for eksempel over natten), synker oljen til bunns. Når du starter motoren igjen, begynner den å flyte gjennom de avgjørende motordelene for å beskytte mot friksjonen. Med konvensjonell olje tar det lengre tid før den kan flyte jevnt gjennom motoren.

Om vinteren, eller hvis du bor på et svært kaldt sted, tar denne flyteprosessen enda lengre tid. Syntetisk olje med lav viskositet er imidlertid utformet for å flyte fort selv ved lave temperaturer, og den begynner å beskytte motoren så snart du har startet den.

Beskytter kritisk viktige turboladerdeler

Bilprodusenter søker å oppfylle forbrukernes behov ved å produsere biler med mindre motorer (for bedre drivstofføkonomi), men legge inn turboladere (for å gi mer kraft). Vi har allerede nevnt de høye temperaturene motorer kjører i, og hvordan det kan bryte ned konvensjonell olje fortere, men nåtidens turbomotorer er enda mer aggressive. Akselen inne i en turbolader kan spinne med over 200 000 omdreininger per minutt, så det er avgjørende at motoroljen du bruker, kan komme til den akselen og smøre den veldig raskt.

Konvensjonell olje kan brytes raskere ned under slike forhold, og legge igjen avleiringer på komponentene i turboladeren, noe som kan føre til at den feiler. Syntetisk olje kan beskytte disse komponentene mye bedre enn konvensjonell olje, slik at de holdes i drift med maksimal ytelse og derved gir motoren mest mulig kraft.

Finn ut mer om hvordan ingeniørene våre utvikler nye produkter og kontinuerlig forbedrer hele ExxonMobils produktutvalg.

Lær mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportFinn riktig olje til din bil


Oljevelger