Syntetisk laben

Smøremidlene sikrer at motoren fungerer og er en viktig faktor innen motorutvikling. En motor er en avansert maskin, hvor hundrevis av deler er i bevegelse ved mange slags temperaturer og belastninger. Oljen du velger må klare disse forholdene hvis den skal kunne beskytte motoren mot slitasje, korrosjon samt oppsamling av smuss og lakk.

Smøremidlene har en sterk innvirkning på: ytelsen, drivstofforbruket, utslipp

Hva er et syntetisk smøremiddel?

Et syntetisk smøremiddel inneholder finere grunnstoffer enn tradisjonelle mineraloljer, slik at du får en bedre beskyttelse og ytelse. Syntetiske motoroljer byr på mange fordeler som holder motoren i funksjon på høyeste ytelsesnivå i mange år.


For å kunne forstå oss på syntetiske motoroljer, må vi gjøre oss kjent med oljenes utgangspunkt. Smøremidler er delt i to grunntyper:

   •  tradisjonelle mineraloljer som allerede er brukt lenge
   •  syntetiske smøremidler, som blir mer og mer populære.

Begge lages av råolje, som man får fra berggrunnen. Forskjellen er at syntetiske oljer lages ved mer avanserte utvinningsprosesser, er renere og har en bedre kvalitet enn tradisjonelle mineraloljer. Bortsett fra at man slik kan fjerne mer av råoljens urenheter, kan man ved hjelp av dette skreddersy oljens enkelte molekyler til moderne motorers behov. Disse formede molekylene gir en bedre beskyttelse og ytelse.

Hva er det som er så bra med syntetiske smøremidler?

Syntetiske oljers, og spesielt Mobil 1s ytelse er mer stabil, spesielt når det gjelder pumpbarhet ved lave temperaturer, holdbarhet ved høye temperaturer og beskyttelse mot lakk. Disse faktorene innebærer direkte mindre slitasje på motoren, bedre drivstofføkonomi og lengre levetid for motoren. Syntetiske oljer er spesielt utviklet for moderne motorer under ekstreme forhold. De flyter mye bedre enn tradisjonelle mineraloljer. Den største fordelen er at de forbedrer beskyttelsen av motoren betydelig. Når motoren startes, sirkulerer mineraloljene saktere, og usmurte deler slites på grunn av friksjon. Syntetisk motorolje begynner derimot å sirkulere umiddelbart og beskytter alle delene som beveger seg i motoren.

Syntetiske oljer kan også forbedre drivstofføkonomien betydelig. Ved oppvarmingstidspunktet på en typisk kjøretur er tradisjonelle oljer tykkere og beveger seg senere, og forbruket i motoren er høyere og ytelsen lavere. Da syntetisk olje begynner å fungere raskere, oppnås motorens beste driftsytelse betydelig raskere. En annen fordel med syntetiske oljer er at de er renere og mer miljøvennlige — motorens utslipp blir mindre i forhold til tradisjonelle mineraloljer. Tradisjonelle mineraloljer har også mer urenheter, som svovel, reaktive og ustabile hydrokarboner samt uønskede urenheter som ikke helt kan fjernes i tradisjonell utvinning. Syntetiske smøremidler er helt klart bedre enn mineraloljer på alle disse viktige punktene. Da Mobil 1™ er en 100 % syntetisk olje, tilbyr den betydelige fordeler sammenlignet med tradisjonelle motoroljer, som f.eks:

 • enestående beskyttelse
 • minimal svekking av oljens kvalitet
 • raskere smøring ved lav temperatur under starting
 • enestående beskyttelse ved høye temperaturer
 • uvanlig god motstandskraft mot varmespalting
 • motorens renhet
 • enestående beskyttelse mot skadelig lakk
 • motorer som fungerer renere
 • motorens ytelse
 • bedre motstandskraft mot oljens oksidasjon (fortykning) minsker friksjon i motoren
 • mindre oljeforbruk ved store hastigheter
 • mer effektiv drift av motoren i et bredere temperaturområde

Lær mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportFinn riktig olje til din bil


Oljevelger