Stopp-start-systemer

Stopp-start -systemer er en annen respons fra teknikere på endringer i regler for drivstofføkonomi og drivhusgasser. Denne teknologien blir stadig mer populær, og noen bilprodusenter bruker den i alle bilene de produserer. Det har aldri vært viktigere å forstå hva som ligger bak stopp-start- teknologi.


Dokumentasjon av Mobil 1 smøremiddelteknologi i laboratoriet

Teknikere i ExxonMobil studerer smøremiddelteknologien i Mobil 1-oljer via spesialtesting for stopp-start – 300 000 stopp-start- sykluser om gangen. Teknikerne har som mål å skape tøffe, realistiske forhold som kan oppleves i løpet av kjøretøyets levetid, og dette hjelper dem med å måle nøyaktig ytelsen og beskyttelsen Mobil 1-oljer leverer i stopp-start- systemer.

Etter simulering av kjøring i nesten 200 000 km med forlengede oljeskiftintervaller, noe som samsvarer med omtrent 80 daglige stopp-start- sykluser, har teknikere fra ExxonMobil avgjort at Mobil 1™ 5W-30 hadde fremragende ytelse samtidig som den beskyttet mot slitasje under ekstreme stopp-start- operasjoner.

Hvert stopp sparer: Spar drivstoff med stopp-start- systemer

Stopp-start- systemer legger vekt på å spare drivstoff på en ganske enkel måte. For eksempel: Når bilen din stopper ved rødt lys, blir motoren slått av. Deretter, når lyset blir grønt og du tar foten av bremsepedalen, starter motoren automatisk opp igjen på noen millisekunder. Derfor kommer den bedrede drivstofføkonomien hver gang du stopper helt, da mindre drivstoff brukes ved at tiden med motoren på tomgang begrenses.

Det er imidlertid vanskelig å anslå hvilken virkning stopp-start- teknologi kommer til å ha på kilometer per liter drivstoff. For sjåfører med stopp-start- systemer blir resultatene varierte angående drivstofføkonomi. EPA (Environmental Protection Agency) bruker ikke stopp-start i beregningen av anslag for drivstofføkonomi i mpg-rangeringene sine. Faktorer som kjøreforhold og kjørestil kan ha en betydelig innvirkning på antall kilometer per liter drivstoff. Mange teknikere beregner omtrent tre til ti prosent, noe som kan forbedre mpg (miles per gallon) med et par miles (altså 20 mpg for bykjøring forbedres til 22 mpg).

Oppfylling av kravene fra stopp-start

Motorer med stopp-start- systemer må tåle mer stress enn motorer uten. En gjennomsnittlig sjåfør har kanskje mellom seks og åtte stopp og start per dag, men samme sjåfør med stopp-start- motor kan ha mye flere enn det. Denne økningen i stopp-start- sykluser påvirker flere motorkomponenter – fra startermotoren til batteriet til motorens veivaksel.

AI tillegg kan mange forskjellige startermotorer og batterier støtte stopp-start- systemer, men forbrenningsmotorer er fortsatt utformet på samme måte, og krever bedre beskyttelse mot den ekstra belastningen på veivakselen og stanglagrene som skapes av hyppige stopp-start- sykluser. Enkelte bilprodusenter har til og med begynt å legge beskyttende belegg på disse lagrene for å gjøre noe med mulighetene for økt slitasje. Mobil 1™ avansert helsyntetisk motorolje er spesielt utformet for å bidra til å redusere slitasje på disse kritisk viktige delene.