Hybridkjøretøy

Hybridkjøretøy og den «grønne» teknologien i dem er litt mer kjent for den gjennomsnittlige forbrukeren nå. Men folk er ikke like klar over hvordan disse moderne motorene fungerer, typene alternative drivlinjer som er tilgjengelige, og den viktige rollen motorolje har.

Avansert smøremiddelteknologi for alle hybrider

Teknikerne i ExxonMobil utfører regelmessig omfattende testing som støtte for hybrider. En krevende hybridtest på over 80 000 km uten stans, med simulering av by- og motorveiskjøring, viste at Mobil 1™ 0W-20 og Mobil 1™ 5W-30 hadde fremragende ytelse uansett hybridtype, og inspeksjonen av hybridmotorene viste at Mobil 1 motorolje ga fremragende beskyttelse mot avleiringer, slam og slitasje.

Alle konfigurasjoner av drivlinjer for hybrider som teknikerne i ExxonMobil tester – serielle, parallelle og seriell-parallelle – kan dra fordel av smøringen og beskyttelsen mot slitasje i Mobil 1 smøremiddelteknologi. Mobil 1™ avansert helsyntetisk motorolje leverer fremragende ytelse og beskyttelse for alle hybrider.

Effektiv funksjon og utforming: Slik fungerer hybrider

Hybridkjøretøy defineres av sin evne til bruke flere energikilder for fremdrift: strøm er den vanligste ekstra energikilden i hybrider. Ved hjelp av strøm trenger hybridene mindre av de tradisjonelle fossile drivstoffene, de kan kjøre lenger per liter drivstoff, og utslippene reduseres. Moderne hybridkjøretøy har tre grunnleggende elementer: en forbrenningsmotor, en elektromotor og en batteripakke.

Hybridteknologi bruker hverdagslige kjøresituasjoner til å øke effektiviteten. Ved lavere kjørehastigheter kan hybrider kjøre med bare batteripakken og elektromotoren. Regenerative bremser lader opp batteriet i hybridkjøretøy ved å fange opp bevegelsesenergien som skjer underveis mot full stans. I tillegg slår stopp-start- systemer av motoren når man stanser helt, noe som bidrar til å redusere mengden energi som kreves for tomgangskjøring.

Ikke like: Tre drivlinjer for hybrider

Drivlinjer fordeler kraften til bilens hjul. Konvensjonelle drivlinjer består av motoren, girkassen, drivakselen, akselopphenget og hjulene. Hybridkjøretøy har ekstra komponenter i drivlinjen, og i tillegg har teknikere gjort mest mulig ut av fordelene ved hybridutformingen ved å bruke andre konfigurasjoner av drivlinjer – seriell, parallell og seriell-parallell.

Seriell – elektromotoren genererer kraft til hjulene mens den mottar kraft fra en batteripakke eller en generator som drives av en forbrenningsmotor.

Parallell – Telektromotoren og forbrenningsmotoren fungerer sammen for å generere kraft til hjulene.

Seriell-parallell – elektromotoren eller forbrenningsmotoren kan hver for seg generere kraft til hjulene..

Kraft fra bare strøm eller bare bensin gjør at seriell-parallell-utformingen tilbyr den mest drivstoffbesparende driften av disse tre konfigurasjonene. Seriell-parallell kan fungere som seriell drivlinje ved lavere hastigheter, men så bruke bare bensin til kraften ved høyere hastigheter. Den allsidige utformingen av seriell-parallell bruker mindre drivstoff og gir best mulig effektivitet.