Forebygging av slitasje og havari

Hvordan bidrar Mobil 1™ til å beskytte motoren din?

Kjemien i flaskene har en reell betydning for ytelse og beskyttelse.

Ingeniørene våre har utformet et unikt smøremiddel som gir usedvanlig god beskyttelse mot slitasje. Molekylene i de avanserte helsyntetiske motoroljene fra Mobil 1 er utformet for å være konsekvent på størrelse, i motsetning til konvensjonelle oljer. Dette gjør at de bedre reduserer friksjonen mellom viktige komponenter i motoren din.

Over tid kan konvensjonelle oljer av og til danne slampartikler, som kan redusere motorens effektivitet og til slutt også dens levetid.

Avanserte helsyntetiske motoroljer fra Mobil 1 inneholder færre urenheter enn konvensjonelle oljer. Dette betyr at de er utformet for å motstå slamdannelse, som gjør at de opprettholder viskositeten, og dermed forhindrer at det dannes avleiringer.

Dette gjør teknologien i Mobil 1 for å beskytte mot motorslitasje og -havari:

  • nøytraliserer skadelige syrer for å beskytte kritisk viktige motordeler, slik at kjøretøyet yter godt over lang tid
  • opprettholder fremragende viskositetskontroll som gir god beskyttelse selv i lave og høye temperaturer
  • gir usedvanlig god beskyttelse og varighet som bidrar til å redusere skadelige jernpartikler som samler seg over tid og skaper mer slitasje, til et minimum

Lær mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportFinn riktig olje til din bil


Oljevelger