Motorolje med lavere viskositet gir bedre drivstofføkonomi

Syntetisk motorolje med lav viskositet flyter raskere gjennom motoren, og kommer fortere frem dit den trengs. Det blir generert mindre friksjon enn med konvensjonell mineralolje, slik at motoren kjører mer effektivt.

Moderne bilmotorer har en effektivitet på mellom 15 og 20 %, altså går opptil 85 % av drivstoffets energi tapt i friksjon inne i motoren, rullemotstand fra hjulene, til bremsing og i girkassen. Friksjonstap inne i motoren er en av de største energiforbrukerne, og syntetisk olje reduserer disse tapene. Jo mindre energi som blir brukt av friksjon og spredt som varme, jo mer energi er igjen til å drive hjulene. Helsyntetisk olje, som Mobil 1, gjør at hver liter drivstoff varer lenger, slik at du får lavere kostnader.

Tolv nyttige tips for bedre drivstofføkonomi

Kjørestil

 1. Kjør jevnt – øk farten gradvis og analyser veien foran deg for å unngå unødvendig bremsing.
 2. Slå den av – unngå å la motoren gå på tomgang hvis kjøretøyet står stille over lengre tid.
 3. Forsiktig med bremsen – hyppig og plutselig bremsing fører til økt drivstofforbruk og raskt utslitte bremseklosser, og det kan skade bremsesystemet.
 4. Unngå frirulling – Hvis du vil redusere farten, slipper du ut gasspedalen, men ikke sett bilen i fri. Bruk motorbremsing i stedet for frirulling og normal bremsing. Du bør aldri rulle i fri – det bruker mer drivstoff enn å kjøre i gir med gasspedalen ute.
 5. Bruk håndbrekket – ikke hold kjøretøyet stillestående i motbakker ved hjelp av clutchen og gassen – bruk håndbrekket i stedet.
 6. Planlegg turen – Hvis du kan, bruk motorveier og veier der trafikken flyter – biler har best drivstofføkonomi når de kjører i jevn fart.

Kjøretøyets stand

 1. Sjekk lufttrykket i dekkene – dekk med for lite luft har mer kontakt med veiflaten. Dette skaper mer friksjon som motoren må jobbe hardere for å overvinne.
 2. Sjekk hjulstillingen – hjul som ikke har korrekt stilling, har lignende virkning på drivstofforbruket som dekk med for lite luft – det blir mer friksjon slik at motoren må jobbe hardere.
 3. Lett på lasten – ta ut alt du ikke trenger fra bilen. 50 kg vekt kan øke drivstofforbruket med 2 %.
 4. Reduser luftmotstanden – hold vinduene og soltaket lukket. Takgrinder og -bokser skaper også ekstra luftmotstand, og øker derfor drivstofforbruket. Ta det av hvis du ikke trenger det, og hvis du trenger det, bør du pakke slik at du reduserer luftmotstanden mest mulig.
 5. Sjekk luftfilteret – hvis det er skittent og gammelt, begrenser det motorens evne til å «puste», slik at motoren må jobbe hardere og dermed bruker mer drivstoff. Det er enkelt og billig å bytte filter.
 6. Bruk helsyntetisk olje – Mobil 1 kan brukes i alle biler, og den er tilgjengelig i forskjellige graderinger til bruk i motorer med høye kjørekilometer og i ekstreme forhold.

Lær mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportFinn riktig olje til din bil


Oljevelger