Mobil 1 Engine Oil Guarantee vilkår

BEGRENSET MOTORGARANTI FOR MOBIL 1™-PRODUKTET -I NORGE


Hva den begrensede garantien dekker

ExxonMobil gir denne begrensede garantien til deltakende bilforhandlervirksomheter som bruker Mobil 1-smøremidler i kjøretøyene de betjener. Denne begrensede garantien dekker smøremiddelet og viktige motordeler smurt av smøremiddelet. ExxonMobil garanterer at smøremidlene er fri for feil, og at smøremiddelet vil beskytte motoren mot feil. Dette utelukker deler som ikke er utsatt for smøremidler, kjente feil, strukturfeil eller resulterende effekter.

Denne begrensede garantien er underlagt følgende kvalifikasjonsbetingelser og vilkår som fremsatt i dette dokumentet:

 1. Kjøretøyet må ha fått service i samsvar med kjøretøyprodusentens fastsatte serviceplan og må fortsatt være innenfor produsentens garantiperiode, eller være den første servicen etter produsentens garantiperiode ved begynnelsen av denne begrensede garantien;
 2. TKjøretøyet må få service med riktig klasse av Mobil 1™ som en del av en fullstendig service som fremsatt av produsentens fastsatte serviceplan fra begynnelsen av denne begrensede garantien;
 3. Starttidspunktet for denne begrensede garantien skal være datoen for skriftlig kommunikasjon fra den deltakende forhandlervirksomheten til forbrukeren, og skal fortsette fra startdatoen så lenge kjøretøyet får service i samsvar med kjøretøyprodusentens fastsatte serviceplan, opptil maksimalt fem (5) år eller 160 000 km (100 000 miles) uavhengig av hva som inntreffer først;
 4. Denne begrensede garantien kan ikke overføres.

Hva den begrensede garantien ikke dekker

Denne begrensede garantien utelukker:
 1. Mobil 1™-merkede smøremidler som brukes i mekanisk mangelfullt utstyr som følge av unormal drift; forsømmelse; misbruk; skade fra havari, forsendelse eller ulykke; eller utstyrsmodifisering utført uten skriftlig fullmakt fra den opprinnelige utstyrsprodusenten (original equipment manufacturer (OEM).
 2. Situasjoner der de OEM-krevde smøremiddelstandardene ikke stemmer overens med de som er angitt av ExxonMobil uten skriftlig godkjenning fra ExxonMobil.
 3. Smøremidler fra Mobil 1™ som er blitt brukt sammen med andre produkter eller tilsetningsstoffer som ikke er godkjent for bruk av ExxonMobil
 4. Smøremidler fra Mobil 1™ som ikke er valgt og opprettholdt i samsvar med spesifikasjonene til OEM eller de skriftlige instruksjonene (som inkluderer produktemballasje) til ExxonMobil.
 5. Motorskade som følge av et eksisterende forhold som ikke er relatert til bruk av smøremidler fra Mobil 1™.
 6. Reparasjon eller utskifting av utstyr som følge av normal slitasje.
 7. Ethvert ansvar for transportkostnader til og fra forhandlervirksomheten eller verksted for inspeksjon av utstyret, tauekostnader, transportpriser, bilutleie, tap av bruk, tap av inntjening, tap av goodwill, tap av fortjeneste, avskrivning av kjøretøy, reparasjonskostnad eller erstatning av annen eiendom som ble skadet eller eventuelle tilfeldige eller følgeskader eller skade.

Hva ExxonMobil vil gjøre for å rette opp problemer

ExxonMobil erstatter defekt smøremiddel. I tillegg, hvis det er motorskade som følge av Mobil 1-smøremiddelet du kjøpte, underlagt de ovennevnte vilkårene, vil ExxonMobil dekke kostnadene for deler og arbeid som påløper for å reparere eventuell motorskade som er direkte forårsaket av feil eller funksjonsfeil til smøremiddelet.

Hva du skal gjøre i rettskravstilfeller

Rettskravet ditt må gjøres innen 30 dager etter at skaden er oppdaget og senest seks (6) måneder fra datoen da skaden oppstod. I det første tilfellet, ta kontakt med bilforhandlervirksomheten som formidlet denne begrensede garantien til deg. Forhandlervirksomheten bør da foreta en inspeksjon av kjøretøymotoren din for å vurdere årsaken og omfanget av eventuelle skader. I tilfelle forhandlervirksomheten konkluderer med at smøremiddelet var årsaken til motorskaden, vil forhandlervirksomheten sende inn et rettskrav med sin leverandør av smøremidler fra Mobil 1™. ExxonMobil forbeholder seg retten til å gjennomføre sin egen inspeksjon, inkludert gjennom en tredjepart, for å bekrefte forhandlervirksomhetens funn, inkludert ved å ta sine egne smøremiddelprøver fra motoren og få kjøretøyets servicehistorie.

Hvis forhandlervirksomheten som formidlet denne begrensede garantien til deg slutter å kjøpe smøremidler fra Mobil 1™, kan du fortsette å dra nytte av dens fordeler gjennom en annen deltakende forhandlervirksomhet, dersom alle kvalifikasjonsbetingelser er oppfylt.


Hvilken lov som gjelder for denne begrensede garantien

Denne begrensede garantien er underlagt loven i Norks.

Denne begrensede garantien påvirker ikke og hindrer deg ikke fra å håndheve lovbestemte rettigheter som du måtte ha i henhold til lov om forbrukerbeskyttelse (eller annen relevant lovgivning) mot den deltakende forhandlervirksomheten eller ExxonMobil.